Archive | јануар 2013

Internacionalna akcija “ Za sve žene sveta”

8 marzo, 8ο Μάρτιος,  8th March, 8. März , 8. mars, 8e mars, Восьмий Березень, 8. március, 8a martie…

Dečiji kutak je raspisao  Internacionalnu  akciju   povodom 8. Marta, Dana žena.

Dan posvećen ženama , kultuta, običaji kako   deca vide  svoje:  majke, sestre, bake, učiteljice…

Zainteresovani mogu poslati  likovnie, literarne radove, fotografije I druge kreativne I maštovite radove.  Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama.

Pravo učešća imaju sva deca sveta od 5 do 18 godina.

Radovi bi trebalo da budu potpisani punim imenom i prezimenom autora, godinom rođenja, nazivom škole i mesta,  razreda i imenom nastavnika.

Sve radove slati do 7. Marta  na adresu : ankarasic4@gmail.com.

Radovi će biti objavljeni na blogu Dečiji kutak.

9_med

The International Action „To all women of the world“

 

Children’s Corner, a blog, has startted the international action on the ocasion of the International Women’ s Day, 8th of March. 

 

A day dedicated to all women, culture, customs and perception of mother, sister, grandmother, teacher by thier children…

 

All interested can send their art works, literary works, photographs and other creative and imaginative pieces . Art Works are accepted in all art techniques.

 

Competition is open to all children of the world aged from 5 to 18.

 

The works should be signed with full name and surname of the author,year of birth, school name and location, country, specifying the name of the class teacher.

  

 Please send your work at the email..- ankarasic@gmail.com

 

Your work will be published in our blog Children’s Corner http//ankarasdotcom.wordpress.com

SVETI SAVA

Bliži se 27. januar, Dan Svetog Save.  

Anđeo mira 

Noć duboka vlada, i sve živo spava,
Na starome tornju ponoć otkucava-

I u tome času, sa grančicom krina, 
Anđeo se spusti sa rajskih visina.

Sve pospalo ćuti, niko se ne budi;
Ne vide ga zveri, ne vide ga ljudi.

Al’ oseća granje, pa se tiho svija, 
Oseća ga lahor, pa slatko čarlija.

I anđeo mira, kroz duboku tamu, 
Spusti se pred oltar u pustome hramu.

Pa prekrsti ruke na blažene grudi, 
Rujnu zoru čeka, da nebom zarudi.

 Vojislav  Ilic

Na Svetoga Savu 

Kad ste juče, mila deco,
Svi radosni bili, 
Čistom dusom svete pesme
Ugodniku vili,

Pesme vili na njegovu
I na svoju diku,
Svetom Savi, srpskog roda
Prvom prosvetniku, 

Na me pade, ne znam zašto, 
Neka briga ljuta, 
Uzadn’o sam toga dana
Nekoliko puta.

Seć’o sam se crna mraka
I borbe krvave, 
Pa sam gled’o u ikonu
Svetitelja Save.

Odvele me brizne misli
Do onih krajeva
Gde jos ni sad srpskoj deci
Srpske škole nema.

Kako je to njima teško
Lutati po tami, 
U tuđjini, u nesvojti
Videti se sami.

Blago vama, mila deco, 
Kojima se daje
Da u svakoj dragoj školi
Pribirate znanje!

Gde s’ jezikom mile majke
Svaka vrlost budi, 
Gde s’ ućite da budete
I Srbi i ljudi.

Stujte škole kao temelj
Budućnosti prave, 
Srpsku školu k’o amanet
Svetitelja Save.

Blago vama iduc’ k znanju
Po srpskome putu, 
Al’ ja plačem kad god vidim
Granu otikinutu.

 Jovan Jovanovic Zmaj 

I moj skromni doprinos

Mali Aca

Na Svetog Savu
Kad škola priredbu sprema
Rešili da tačku stave
I mene da najave.
Prvak Aca, to sam ja.

Zna me Zaječar sav
Zna me star i mlad,
Nekad sam kriv a nekad prav.
Ja sam ovde i prosijak i car!

Ljudi dobre volje
Ljudi celog sveta,
Neka se ne boje
Prihvatiti ljubav jednog deteta.

Sveti  Sava  

Marko Kraljević

Marko Mrnjavčević (oko 1355 ‐ 17. maj 1395 Rovine, Vlaška), poznat kao Kraljević Marko bio je sin kralja Vukašina Mrnjavčevića i majke Aljene, negde se pominje Jevrosima.

                                                                                      

Posle  događaja koji su se zbili  1371. godine, kralj Marko je bio prinuđen da prizna vrhovnu vlast turskog sultana. Posle pogibije kralja Vukašina i smrti cara Uroša zemlje koje je Marko nasledio jednostavno su „očerupane“.  Osioni oblasni gospodari, poput Vuka Brankovića  iskoristili su novonastale prilike. Neposredno posle Maričke bitke i Uroševe smrti, kralj Marko je izgubio gradove Skoplje i Prizren. U tim godinama ambiciozni Vuk Branković iskazuje se kao najozbiljniji i najtemeljniji uništitelj Dušanovog i Uroševog carstva i izdajnik legitimnog Uroševog naslednika ‐ kralja Marka.

Njegov život i njegovu vladavinu obeležilo je vazalstvo turskom caru Bajazitu Prvom, u čijim je redovima i poginuo na Rovinama u Vlaškoj 17. maja 1395. U Kosovskome boju verovatno nije učestvovao, ali je turska vojska morala preći i preko njegove oblasti na putu prema Kosovu. 


Dokazao se kao  sposoban borac pa je stekao   titulu  turskog vezira, sto je prestavljalo visok polozaj u turskom drustvu. Omiljeno oruzje je  bio topuz kojim je vešto vladao. 

                                                                   

  Pesme o Marku Kraljeviću.

     Pronađite opise Marko Kraljević,  konja Šarca,   snagu i mudrast  Markovu opisanu  u epskim pesmama. Možete  pisati sastave i pesme o njemu, crtati   tehnikom koja vam je najpovoljnija.

Čekamo radove!