Archive | фебруар 2013

L’azione internazionale „A tutte le donne del mondo“

Il cantuccio del bambino, il blog, ha promosso un azione internazionale in occasione della Festa della Donna, l’8 marzo.

 

Il giorno dedicato alla Donna, la cultura, le usanze, le mamme, sorelle, le none, maestre, viste dalla rispettiva del bambino.

Gli interessati possono inviare i disegni, le composizioni scritte, le foto ed altre opere creative ed immaginative. I disegni possono essere realizzate in tutte le tecniche.

Possono partecipare tutti i bambini del mondo, dai 5 ai 18 anni.

Ogni opera dovrebbe essere firmata portando il nome e cognome dell’autore, l’anno di nascita, il nome della scuola e la citta’ precisando in piu’ la classe e il nome dell’insegnante.

Le opere inviare a ankarasic@gmail.com

Le opere saranno pubblicate al blog il cantuccio del bambino: 

http//ankarasdotcom.wordpress.com/

ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA

201o/2011.

Matematika 1 2011                          Matematika 2 2011                                  Matematika 3 2011

Srpski jezik 1 2011                             Srpski jezik 2 2011                                   Srpski jezik 3 2011

2011/2012.                          b3cd4d9b60349b554fe7a617fb2a77ad

Matematika 1 2012                             Matematika 2 2012                                  Matematika 3 2012

srpski jezik 1 2012                              srpski jezik 2 2012                                      srpski jezik 3 2012

 

 

Bliži se 8. Mart!

Internacionalna akcija “ Za sve žene sveta”

Međunarodni dan dece obolele od raka

Ovaj dan je  posvećen  deci kao najosetljivojoj populacionoj grupi,   deci koja su se susrela sa rakom kao bolešću, koja se od nje leče, koja su izlečena, ali i onima koji su izgubili bitku. Slogan ove godine je „Rano otkrivanje…veća šansa“ sa ciljem podizanja svesti stanovništva da dobra informisanost, rana dijagnoza, nega i lečenje, u za to specijalizovanim zdravstvenim ustanovama zaista čini razliku u ishodu i obezbeđuju deci oboleloj od raka veću šansu za ozdravljenje i preživljavanje.Činjenica je da svake godine u svetu više od 160.000 dece oboli od raka, a oko 90.000 umre od te bolesti. Od malignih bolesti u Srbiji godišnje oboli oko 350 dece uzrasta od 0 do 19. godina.

Pažnju treba obratiti kada se pojave:

– promene na očima i vidu ( nova razrokost, novo slepilo, izbočena očna jabučica),

– otekline u stomaku i karlici, na glavi i vratu, udovima, testisima, žlezdama,

– neobjašnjivo produžena temperatura preko 2 nedelje,

– neobjašnjiv gubitak težine, bledilo, umor, stvaranje modrice ili krvarenje,

– bolovi u kostima, zglobovima, leđima, i lako nastali prelomi,

– neurološki znaci: promena ili pogoršanje hoda, ravnoteže ili govora, glavobolja više od dve nedelje sa ili bez povraćanja, uvećanje glave.

Prognoza malignih bolesti u dečijem uzrastu zavisi od stadijuma bolesti, ali naša zemlja po učestalosti obolevanja od malignih bolesti kod dece ne odskače od drugih zemalja u regionu.

DESANKA MAKSIMOVIĆ

http://www.pesmarica.com/index/Strepnja_Desanka_Maksimovic.html

Knjige razbibrige

Prodala je baka
daleko u gradu
pet kila krušaka.

Pa se misli stara
što bi deci kupila
za to malo para.

Da li igračaka?
Igračke se lome,
zažalila baka.

A šećernog leda?
Što će deci šećer
kad imaju meda.

Da li opanaka?
Omalo je novaca,
pomislila baka.

– Kupicu im knjiga
odlučila stara,
za to malo para.

Može kraj praščića
knjigu svoju čitati
moj čobanin Mića.

Može moja Mara,
kad poslove sredi,
da se razgovara.

Nedeljom i baki
moći će iz knjige
pročitati unuci
razne razbibrige.