Geografski recnik

Preuzeto sa

http://www.mycity.rs/Geografija/Geografski-recnik.html

AKUMULACIJA- (1)talozenje materijala koji su se od cvrste ili rastresite podloge odvojili,i izvesno vreme su ih nosili vetrovi, morske struje,talasi,lednici….. (2)deo dohotka koji vlasnici preduzeca,imanja,izdvajaju za ulaganja u razvoj,prosirenje ili modernizaciju prduzeca,da bi povecali proizvodnju ili obim poslovanja. 
ARHIPELAG- grupa ostrva 
ASTRONOMIJA- nauka o nebeskim telima i vasioni u celini 
ATMOSFERA- vazdusni omotac zemlje 
ALUVIJALNE RAVNI- to su ravni koje nastaju akumulativnim radom velikih reka 
ANTARKTIDA- kontinent na Antarktiku 
ANTARKTIK- juzna polarna oblast nasuprot Arktiku 
ARKTIK- severna polarna oblast 
BIOSFERA- omotac zemlje u kome postoji zivot 
BUŠ- to je naziv za polupustinjska,pustinjska prostranstva u Australiji mestimicno obrasla isprepletanim bodljikavim zbunjem 
BAROMETAR- sprava za merenje vazdusnog pritiska 
VADI (UADI)- suve doline ili doline sa povremenim tokovima u pustinjama Severne Afrike i Arabijskog poluostrva 
VOLFRAM (TUNGSTEN)-veoma tvrd i otporan metal koji se upotrebljava za dobijanje volfram-celika i vlakna elektricnih sijalica 
VAZDUSNE MASE- mase vazduha slicnih svojstava 
VASIONA (KOSMOS)- sveobuhvatni prostor sa svim nebeskim telima u njemu 
VLAZNOST VAZDUHA-stepen zasicnosti vazduha vlagom 
VODOSTAJ- nivo vode u reci u trenutku osmatranja 
VREME- trenutno stanje klimatskih elemenata iznad nekog mesta 
VULKANIZAM- sve pojave vezane za pokretanje i izbijanje magme na povrsinu Zemlje 
VULKAN- mesto na kome magma izbija na povrsinu Zemlje 
VALOV-lednicko korito, dolina kojom se lednik kretao 
GALAKSIJA- drugi naziv za zvezdane skupove 
GEOGRAFSKA SIRINA- velicina luka meridijana od ekvatora do date tacke 
GEOGRAFSKA DUZINA- velicina luka ekvatora od grinickog meridijana, do meridijana date tacke 
GEOGRAFSKA KARTA- umanjen graficki prikaz zemljine povrsi na ravni 
GEOGRAFSKI POLOVI- tacke u kojima Zemljina osa prodire povrsinu Zemlje 
GLOBUS- model zemljine lopte 
GROMADNE PLANINE- planine nastale izdizanjem delova zemljine kore 
GONDVANA- stara kopnena masa koju su nekada zajedno cinili danasnji kontinenti Juzna Amerika Afrika,Australija i Antarktida 
GEOLOSKI RAZVOJ- stvaranje i razvoj Zemljine kore (stvaranje stena) 
GEOTERMALNA ENERGIJA- unutrasnja toplota zemlje, koja se moze iskoristiti za dobijanje elektricne energije 
GRABEN- izduzeni pojas zemljine kore spusten duz bocnih raseda 
GUSTINA NASELJENOSTI- prosecan broj stanovnika po kvadratnom metru 
DISTRIKT- okrug,oblast 
DATUMSKA GRANICA- granica koja se pretezno poklapa sa 180. meridijanom 
DELTA- tip recnog ušća u more 
DINE- srpoliki peščani nanosi u pustinji 
DUGODNEVNICA- dan sa najduzom obdanicom u godini ( 21.VI) 
EKVATOR- najveca paralela 
EKVATORIJALNA KLIMA- tip klime koja vlada u uskom pojasu oko ekvatora 
EPICENTAR- tacka na povrsini Zemlje, u kojoj se najjace ispojlava zemljotres 
EROZIJA- razaranje stenovite podloge i tla dejstvom spoljasnih sila 
ESTAUR- levkasti oblik ušća 
ETNOS- narod,narodni-etnicki 
ERG- oblik peskovite pustinje 
EKSPLOATACIJA- iskoriscavanje,vadjenje rude 
EKUMENA- naseljeni deo sveta 
ENTITET- deo teritorije neke drzave,bez obelezja medjunarodne drzavne nezavisnosti 
ZAPADNI VETROVI- stalni vetrovi umerenog pojasa 
ZEMLJISTE (TLO)- rastresit povrsinski sloj Zemljine kore 
ZEMLJINA KORA-povrsinski stenovit omotac Zemlje 
ZEMLJOUZI- uski pojasevi kopna koji povezuju sire vodene celine 
ZENIT- tacka na nebu tacno iznad nase glave 
ZVEZDE- dzinoske lopte usijanog gasa 
ISTOCNI VETROVI- stalni vetrovi u hladnim pojasevima 
IZDAN- podzemna voda koja lezi na vododrzivom sloju 
IZOBATE-zatvorene kruzne linje koje na karti spajaju tacke iste dubine 
IZOHIPSE- zatvorene kruzne linje koje na karti spajaju tacke iste nadmorske visine 
IZOTERME- zatvorene kruzne linje koje na karti spajaju tacke iste tempereture 
IZVOR- mesto gde podzemna voda izbija na povrsinu 
JULIJANSKI KALENDAR- stari kalendar koji koristi Srpska pravoslavna crkva 
JEZERA- udubljenja u kopnu ispunjena vodom 
JAME- podzemni oblik, kraskog oblika reljefa 
KLIF- strma morska obala 
KLIMA- prosecni visegodisnji rezim vremena iznad nekog mesta 
KLIMATSKI CINIOCI- cinioci koij odredjuju klimu nekog mesta 
KLIMATSKI ELEMENTI-elementi kojima se izrazava stanje vazduha 
KOMETE- ( zvezde repatice) koe obilaze oko Sunca po vrlo izduzenim putanjama 
KOMPAS- sprava za odredjivanje strane sveta na osnovu magnetne igle 
KONTINENTI- najkrupnije kopnene celine 
KRASKA JEZERA- jezere nastala u kraskim udubljenjima 
KRATKODNEVNICA- dan sa najkracom obdanicom u godini (22.XII) 
KOLICINA PADAVINA- izrazave se u mm-visina padavina od 1mm odgovara 1l vode 
KOMPOZITNE DOLINE-To su doline reka koje se naizmenicno sastoje od kotlinai klisura. 
KRIPTODEPRESIJA- to je takozvana skrivena deprsija,jezero cije dno je ispod a povrsina iznad morskog nivoa 
KADMIJUM-metal koji se upotrebljava u zubarskoj tehnici,i kao materijal za izradu elektroda 
KAMPOS- naziv za savane u Juznoj Americi 
KAUCUK- guma koja se dobija iz mlecnog soka vise vrsta drveta koja rastu, u Juznoj Americi,Juznoj i Jugoistocnoj Aziji 
KOBALT- belosivi metal od cijeg se oksida dobija lepa plava boja 
KONKVISTADORI- spanski i portugalski osvajaci u Srednjoj i Juznoj Americi 
KRIK- naziv za reku ili potok u Australiji koji periodicno presusuju 
KONURBACIJA- velika urbana sredina nastala spajanjem nekoliko susednih gradova,naselja 
KISELE KISE- mesavina zagadjenog vazduha i kise( skode drvecu,ljudima,biljkama…) 
LAVA- magma na povrsini Zemlje 
LEDNIK- pokretna masa leda 
LITOSFERA-stenoviti omotac zemlje 
LES- jednorodna porozna sedimenta stena,najcesce zuckaste boje 
LAGUNA- plitki deo okeana (mora) odvojen od njega pescanim sprudom ili koralnim grebenom,a spojen s njim uskim moreuzom 
LJANOS- tip visoko travnih savana na severoistoku Juzne Amerike ( na levoj obali reke Orinoko) 
MAGMA- uzarena materija u unutrasnjisti zemlje 
MEANDRI- vijugavi delovi korita ravnicarskih reka 
MERIDIJANI- zamisljeni polukrugovi koji spajaju geografske Polove 
MESEC- Zemljin prirodni satelit 
METEOR- blesak koji nastaje pi izgaranju meteorida u atmosferi 
METEORIT- ostatak meteorida koji je dospeo na Zemlju 
METEORID- tvrda cestica koja se krece medjuplaneternim prostorom 
MOCVARE- delovi kopna zasiceni vodom, sa posebnim rastinjem i tresetom 
MONSUNI- periodicni vetrovi koji su karakteristicni za juznu i jugoistocnu Aziju 
MONSUNSKA KLIMA- klima pod uticajem monsuna 
MORA- delovi okeana izdvojeni kopnom, ili podvodnim reljefom 
MORENE- bedemi stenovitog materijala koji je ostavio lednik 
MOREUZI- vodena suzenja koja povezuju mora ili okeane 
MORSKE MENE- plima i oseka ( one nastaju pretezno pod uticajem Meseceve gravitacije,a i gravitacije Sunca) 
METROPOLA- glavni grad,prestonica 
MIGRACIJE- prseljenja ljudi iz jednog mesta u drugi 
MORTALITET- broj umrlih 
MRTVAJE- (mrtva voda ili stara reka) preseceni ili napusteni meandri.Napusteni meandri bez vode nazivaju se starace. 
MANGROVA- vrsta vegetacije u priobalnim mocvarama tropskog pojsa 
MANIKOA- ( ili kasava) to je koren bogat brasnom biljke koja raste u Indiji,Juznoj Americi i Africi 
MUVA CE-CE- muva koja je rasprostranjena u sumama uz reke i jezera Centralne Afrike,inace ona je prenosnik uzrocnika zarazne bolesti spavanja) 
MOLIBDEN- metal veoma dragocen u dobijanju celika 
NABRANE PLANINE- planine nastale nabiranjem zemljine kore 
NADMORSKA VISINA- vertikalna udaljenost neke tacke od nivoa mora 
NATALITET- broj zivorodjenih u toku jedne godine 
NEFRIT- mineral bubrezastog oblika koj se upotrebljava za pravljenje pecata 
OBDANICA- vremenski razmak izmedju izlaska Sunca i zalazka 
OKEANI- najvece celine svetskog mora 
OSEKA- 
OSTRVA- manji delovi kopna okruzeni sa svih strana vodom 
OZONSKI SLOJ- sloj atmosfere koji stiti zivi svet na Zemlji od stetnog delovanja Suncevog zracenja 
OBELISK- svaki visoki spomenik koji se suzava pri vrhu 
OBLACNOST- pokrivenost nebeskog svoda oblacima 
OROGENZA- ( na grckom oros-planina, genezis-postanak)postanak stvaranje planina,razdoblje u razvitku Zemljinae kore 
PARALELE- zamisljeni krugovi koji su normalni na meridijane 
PASATI- stalni vetrovi zarkog pojasa 
PLANETE- nebeska tela koja obilaze oko Sunca ili drugih zvezda 
PLIMA- podizanje nivoa mora 
POLARNE NOCI- noci tokm kojih Sunce ne izlazi duze od 24h 
POLARNI DANI- dani tokom kojih Sunce ne zalazi duze od 24h 
POLARNICI- ekvatoru najblize paralele gde se avlaju polarni dani i polarne noci 
POLUOSTRVA- delovi kopna koji izrazito zalaze u vodeno prostranstvo 
POVRATNICI- ekvatoru najdalje paralele 
PUSTINJSKA KLIMA- klima koja vlada u oblastima koje primaju manje od 100mm padavina godisnje 
PRIRODNI PRIRASTAJ- razlika izmedju broja rodjenih i broja umrlih ljudi 
PUSTA- naziv za stepu u Srednjodunavskoj (Panonskoj niziji) 
POVIJA- recnom eroziom snizena razvodja izmedju dve naspramne recne doline 
POVRS- prostrana zaravan erozivnog porekla 
PRODUKTIVNOST RADA- stvaralacka snaga.Meri se obimom obavljenog posla ili kolicinom proizvedenih dobara 
PAMPAS- naziv za stepu u Juznoj Americi 
POTASA- kalijum-karbonat koj se upotrebljava u proizvodnji stakla i sapuna 
PREVLAKA- uska povrsina kopna koja spaja dva znacajnija dela kopna ili dva kontinenta 
PRERIJA- naziv za stepu u Severnoj Americi 
RAVNODNEVNICA- dani ( 21.III i 23. IX) kada se izjednace obdanica i noc 
RAZMER- odnos neke duzine na karti i njoj odgovarajuce u prirodi 
RAZUDJENOST OBALE- odstupanje obale od prave linije 
RAZVODJE- uzvisenje koje deli dva susedna sliva 
RAZMERNIK- duz uz cije podeoke je upisana odgovarajuca duzina u prirodi 
RECNA MREZA- sve reke na jednoj teritoriji 
RECNI SISTEM- glavna reka sa svojim pritokama 
RECNI SLIV- povrsina sa koje voda otice u jedan recni sistem 
REGIJA- zasebna teritorija koja se po necemu razlikuje od susednih teritorija 
REKA- veci vodeni tok koji tece koritom koje je taj tok sam izdubio 
RELATIVNA VISINA- razlika izmedju dve nadmorske visine 
RELJEF- sve neravnine i ispupcenja udubljenja na povrsini Zemlji 
REVOLUCIJA ZEMLJE- obilazenje Zemlje oko Sunca 
ROTACIJA ZEMLJE- obrtanje Zemlje oko zamisljene ose 
RT-najistureniji deo kopna koji zalazi u vodeno prostranstvo 
RASA- veca grupa srodnih ljudi sa istorodnim glavnim obelezjima 
RIVIJERA- primorski krajevi (posebno na Sredozemnom moru) 
SATELITI- nebeska tela kja obilaze oko planeta 
SAVANA- prostrane ravnice tropskog pojasa obrasle visokom travom 
SAZVEZDJE- tacno odredjen deo neba sa tacno odredjen deo neba sa svim nebeskim telima u njemu 
SVETSKI OKEAN- svi okenani i mora na Zemlji 
SEDIMENTNE STENE- stene nastale talozenjem cestica koje mogu biti razlicitog porekla i velicine 
SEIZMOGRAF- instrument koji belezi zemljotrese 
SEVERNJACA- najsjajnijea zvezda u sazvezdju Malog medveda 
SELVAS- tesko prohodne tropske kisne sume ( prazume u Juznoj Americi) 
SINOPTICKA KARTA- karta na osnovu koje se pravi vremenska prognoza 
STEPA- travna ta zajednica unutar umerenog pojasa 
SUNCEV SISTEM- Sunce sa svim nebeskim telima koja obilaze oko njega 
SVETLOSNA GODINA- put koji predje vetlost za godinu dana putujuci pri tome 300 000km u sekundi 
TAJGA- zona cetinara na severnoj polulopti 
TEKTONSKA JEZERA- jezera cije su kotline nastale spustanjem kopna duz dubokih raseda 
TOPOGRAFSKE KARTE- krupnorazmerne karte 
TUNDRA- biljna zona ciji je biljni svet uglavnom predstavljen lisajevima i mahovinama 
TAJFUN- naziv tropskih ciklona u zapadnom delu Tihog okeana 
TAPIOKA- zrbasto skrobno brasno koje se dobija iz korena biljke manioka 
TANIN- materija koja se dobija od sisarki i kore raznog listopadng drveca,a koristi se za štavljenje kože 
TORNADO- naziv snaznog atmosferskog vrtloga u SAD 
URAGAN- vetar razorne snage ( brzina preko 30m/s) i znatnog trajanja 
FJORDOVI- zalivi nastali potapanjem lednickih dolona u Skandinaviji 
HIDROSFERA- vodeni omotac zemlje 
HIPOCENTAR- zariste zemljotresa u unutrasnjosti Zemlje 
CUNAMI- Dzinovski talasi koji nastaju za vreme zemljotresa i vulkanskih erupcija na dnu mora

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се / Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се / Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се / Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се / Промени )

Повезивање са %s