Archive | јун 2013

Miroslav Mika Antić

Miroslav Mika Antić (rođen 14. marta 1932. u Mokrinu – Kikinda — preminuo 24. juna 1986) je srpski pesnik

. U rodnom Mokrinu pohađao je osnovnu školu, gimnaziju je završio u Kikindi i Pančevu, a studije je upisao u Beogradu. Živeo je u Novom Sadu. Pre nego što je postao poznat bavio se raznim poslovima – od vodovoda i kanalizacije do lutkarskog pozorišta. Sem pisanjem bavio se i slikarstvom, novinarstvom i filmom.

Bio je i urednik lista „Ritam“ i Zmajevog „Nevena“, a takođe je bio novinar Dnevnika. Umro je 24. juna 1986. godine. Dela:

Poznatija dela su mu: „Ispričano za proleće“, „Roždestvo tvoje“ „Plavo nebo“ „Nasmejani svet“ „Psovke nežnosti“ „Koncert za 1001 bubanj“ (pesme) „Mit o ptici“ „Šašava knjiga“ „Izdajstvo lirike“ Za decu je napisao: „Plavi čuperak“ „Horoskop“ (pesme u prozi napisane za sina Vuka pred njegov polazak u osnovnu školu) „Prva ljubav“ i „Garavi sokak“.

Režirao je filmove „Doručak sa đavolom“, „Sveti pesak“, „Široko je lišće“, „Strašan lav“ i dr.

Danas je prvi dan leta

Danas je 21. jun,  prvi dan leta ili letnja dugodnevica.  

Sun reflection Animation

Izlazak Sunca: 04:51
Zalazak Sunca: 20:27

Dok 21. jun označava početak leta u Srbiji, u isto vreme označava i početak zime u Australiji. Na severnoj polulopti, danas je letnja dugodnevica.

 

Severna hemisfera                         Južna hemisfera

 Zima                                                           Leto

Proleće                                                     Jesen

Leto                                                            Zima

Jesen                                                         Proleće

 

Integracija, da ili ne

Da  li postoje razlike u  stavovima diskriminacije roditelja i njihove dece prema  marginalnim grupama?

Negativni stavovi, predrasude i predstave o marginalnim grupama  deca stiču
identifikacijom sa roditeljima.

Moje iskusto i iz škole, pogledajte!

Danas:

Dečak je odustao od školovanja a devojčica neredovno pohađala nastavu.  Molim vas deco, roditelji izneste vaš stav o ovoj temi.

Možemo li biti bolji, prihvatiti različitost, prihvatiti decu onakvu kakva jesu?

5. jun- Dan zaštita životne sredine

Međunarodna konferencija UN „Životna sredina i razvoj”, održana je  u Rio de Žaneiru u junu 1992. godine.

Autumn, autumn, nature

Rio deklaracija sadrži osnovne  principe i mere kojih države moraju da se pridržavaju u budućnosti.

 • Svako ima neotuđivo pravo na zdrav i produktivan život u harmoniji sa prirodom.
 • Svaka zemlja ima pravo da koristi svoje resurse, bez prava da ugrožava životnu sredinu van svojih granica.
 • Zagađivač mora da nadoknadi štetu koju je naneo životnoj sredini – princip
  „zagađivač plaća”.
 • Države moraju da sarađuju na polju zaštite životne sredine.
 • Smanjenje siromaštva i neujednačen životni standard u različitim delovima
  sveta deo su održivog razvoja.
 • Mir, razvoj i zaštita životne sredine ne mogu se razdvojiti.

pretty,lake, beautiful, gorgeous, lake, trees

Trudimo se:

 • Ostaviti u nasleđe  bar  isti onakav svet kakav smo mi nasledili.
 • Erozija zemljišta ne sme da bude brža od vremenskog perioda u kome
  se formira novo zemljište.
 • Broj posečenih stabala ne sme da bude veći od broja novozasađenih stabala.
 • Biljke i životinje ne smeju da se iskorišćavaju toliko da to poremeti proces
  obnavljanja.

Victoria Falls Rainbow, Zimbabwe, Colours, Nature, Rainbow, Tree, Victoria, Waterfall, Zimbabwe   leaving to countryside, fields, nature